Fibernet
 
Kobbernet
 
Elinstallation
 
Totalentreprise
 
Komponentsalg
 
Kundelogin


NØDSTRØMSANLÆG

Netværket er i nutidens virksomhed en essentiel og uundværlig del af den daglige forretningsproces. Undersøgelser viser at ca. 30 % af alle netværksnedbrud skyldes problemer med strømforsyningen.

Med et nødstrømsanlæg fra FiberMAN sikres virksomheden, at der altid er strøm til virksomhedens netværk ved udefrakommende strømudfald. Vi rådgiver og dimensionerer løsningen så den modsvarer virksomhedens behov, hvorefter vi monterer UPS-løsningen inklusiv tilhørende el-tavle.

FiberMAN A/S | Tarmvej 3 | DK-9220 Aalborg Ø | E-mail fiberman@fiberman.dk | Tlf. +45 2080 7430 | Fax. +45 9657 4180